Продължете към съдържанието

Доброволчеството като подход за изграждане на устойчиви университетски общности

Нашите резултати

Новини

Нашият екип

Екипът по проекта е съставен от преподаватели и докторанти от УНСС. Това са трима хабилитирани преподаватели, трима нехабилитирани преподаватели и един докторант от катедрите „Публична администрация“, „Статистика и иконометрия“ и „Информационни технологии и комуникации“. Сред участниците има двама млади учени и един постдокторант.

Контакти