Продължете към съдържанието

Споделяме и в тук

Университет за национално и световно стопанство

Адрес: 1700 София, район „Студентски“, ул. „8-ми декември“ № 19

Ръководител проект: доц. д-р Деница Горчилова

E-mail: denitsa.gorchilova@unwe.bg

Координатор проект: гл. ас. д-р Виолета Златкова

Е-mail: violeta.zlatkova@unwe.bg

Експерт: доц. д-р Екатерина Тошева

Е-mail: etosheva@unwe.bg

Експерт: гл.ас. д-р Ралица Велева

E-mail: ralitsa.veleva@unwe.bg

Експерт: доц.д-р Александрина Мурджева

E-mail: amurdjeva@unwe.bg

Send us a message or Come visit us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.